Qui som?

L’Associació Cívica per la Llengua “El Tempir” té el seu àmbit d’actuació principalment a Elx, a l’extrem sud del domini lingüístic de la llengua catalana. Elx és una ciutat amb més de 230.000 habitants i, a hores d’ara, constitueix un dels tres nuclis industrials i econòmics més importants del País Valencià.

L’Associació va nàixer al voltant de 1994 amb l’objectiu de contribuir a la represa lingüística del valencià després d’unes condicions polítiques adverses per a la llengua durant la dictadura (1939-1975)  i un creixement demogràfic impressionant (la ciutat tenia 50.000 habitants el 1950), a causa de la industrialització i d’un allau immigratori procedent de territoris de parla castellana de l’Estat, que van capgirar l’estatus tradicional del català com a llengua vehicular des de l’edat mitjana.

Aquesta situació inestable es reforçava durant els darrers anys de la dècada dels noranta com a conseqüència d’una nova etapa de creixement econòmic i noves onades immigratòries que han perjudicat més encara el català perquè siga el nostre vehicle de comunicació diari, una llengua moderna i hegemònica. No obstant això, segons el Cens de 2001, un 40% de la població sap parlar el català i un 88% l’entén. De fet, quasi un 50% de la població il·licitana que viu al nucli urbà el parla, percentatge que arriba al 75% a gran part de les partides rurals de terme municipal. A més, un 60% dels adolescents són capaços de parlar la llengua catalana -oficialment coneguda al País Valencià com valencià- encara que el castellà és àmpliament utilitzat oralment entre totes les generacions, especialment amb estrangers o amb persones alienes als cercles familiars, d’amistat o de veïnatge, per raons socials.

Les nostres activitats se centren, principalment, en el camp de l’ensenyament, promovent l’obertura de noves línies d’immersió lingüística a les escoles i als instituts de la nostra ciutat i terme municipal a través d’activitats reivindicatives i lúdiques com, per exemple, l’organització de la Trobada d’Escoles en Valencià que reuneix al voltant de 10.000 persones; i en el camp de l’ús social, a través de la publicació d’una revista semestral, El Tempir, en la qual es poden trobar estudis centrats en el sud del País Valencià de caràcter sociolingüístic, històric, dialectològic, literari… i un dietari que relata les activitats quotidianes de l’Associació envers la recuperació i la normalització del català.

Altres activitats a favor de l’ús social de la llengua són: seguiment exhaustiu de la política lingüística de l’Ajuntament d’Elx, assistència com a membre a la Comissió Municipal de Normalització Lingüística, presentació de llibres, comunicats i cartes a la premsa, conferències, organitzacions de jornades culturals, integració lingüística dels immigrants, publicació del calendari anual, etc. L’Associació compta amb més de 240 persones sòcies  i simpatitzants que són d’Elx, principalment, però també d’altres ciutats i viles dels Països Catalans.