Junta directiva

President: Josep-Enric Escribano i Hellín
Vicepresident: Robert Escolano i López
Secretari: Francesc Ferrer i Badia
Tresorer: Josep-Miquel Oliver i Anton

Vocals:

  • Encarni Ibarra Martínez
  • Josep Joaquim Perucho i Tormo