Junta directiva

President: Josep-Enric Escribano i Hellín
Vicepresident: Robert Escolano i López
Secretari: Marina Macià i Pérez
Tresorer: Josep-Miquel Oliver i Anton

Vocals:

  • Francesa Ferrer i Badia
  • Beatriu Martí i Martínez
  • Josep Marcos i García
  • Joan-Carles Martí i Casanova