Perquè era una i encara pot ser una.
Perquè és batec a les goles incendiades.
Perquè era nostra i encara pot ser nostra.

Amb aquests versos extrets del poema “Terra lliure” de Marc Granell, Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana 2020, us desitgem una bona Diada del País Valencià. Que aquest dia servisca per a reflexionar com fer avançar el nostre autogovern, la llengua, l’estat de benestar i la qualitat democràtica a casa nostra durant la resta de l’any.

Imprimir