La majoria dels estats del món s’enfronten a una pandèmia sense precedents amb conseqüències ben greus pel que fa a la sanitat, l’educació, el benestar, l’economia, la societat i la cultura. Ara bé, més enllà de les recomanacions bàsiques d’higiene fins al confinament total o parcial, els estats no han compartit tota la informació, les recomanacions, les directrius, etc. sobre la COVID-19 en una altra llengua que no siga l’oficial del país. Això provoca un greu perjudici per al benestar de tots els parlants de llengües minoritàries, minoritzades com és cas nostre o regionals.

En definitiva, cada estat ha de garantir que la informació arribe en totes les llengües als ciutadans del seu país. De fet, el Consell d’Europa ha ressaltat la necessitat de complir amb aquest deure lingüístic i ha assenyalat que hi ha estats membres que no ho han fet com és el cas d’Espanya, signatari de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals.

Davant aquesta situació, El Tempir engega la campanya Desconfinem la llengua, que denunciarà tots aquells organismes i serveis públics (locals, autonòmic o estatal) que emeten tota la informació quant al coronavirus en xarxes socials, web o premsa únicament en castellà. Aquesta campanya té la voluntat de persistir en el temps i ampliar l’àmbit d’actuació també a aquells àmbits administratius o empreses públiques, que no respecten la igualtat lingüística entre el valencià i el castellà; o bé no apliquen mesures de promoció lingüística encaminades a l’equitat entre les dues llengües cooficials. Es tracta de garantir els drets lingüístics dels valencianoparlants a ser informats en la seua llengua i a tenir accés a tota mena d’informació en la llengua pròpia del país, sobretot la que afecta la salut.

Imprimir