Hui, 4 de desembre, Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, cal recordar que, perquè els nostres drets lingüístics com a valencianoparlants siguen respectats, hem d’exercir-los sempre. Això vol dir que s’ha de véncer l’actitud de renunciar-hi. Reflexionem sobre açò:

  1. Si renunciem a parlar en valencià a aquells que no el tenen com a propi, enviem un missatge perjudicial per a la llengua: sols els valencianoparlants poden parlar-lo i, per tant, fem que siga només “llengua de tribu” poc vàlida en el context de la resta de llengües del món.
  2. També envien un altre missatge erroni: considerem que l’altre no pot aprendre-la (prejudici lingüístic) i, a més, no cal que l’aprenga. Per què? Perquè canviarem al castellà sempre que l’interlocutor ho vulga (subordinació) o espera que ho fem “per educació” (supremacisme).
  3. A més, si el nouvingut vol aprendre el valencià (conducta normal quan arribes a un país amb llengua pròpia), segur que el primer entrebanc que trobarà serà l’actitud de valencianoparlants que se li adreçaran en castellà. Obstaculitzen i menyspreen així l’esforç d’aprendre-la.
  4. Hem de ser conscients que no podem demanar als altres el respecte lingüístic que nosaltres no ens atorguem (manca d’autoestima). Per tant, desmuntem els nostres prejudicis i pensem que els altres poden perfectament aprendre la llengua. De fet, poden adaptar-s’hi.
  5. Recordem que els drets lingüístics es defensen i s’exerceixen quan parlem en valencià. Això comporta un exercici d’autocentrament i, per tant, d’apoderament. També ens durà a la lleialtat, és a dir, fermesa per a incrementar els usos lingüístics de la llengua i guanyar àmbits.
  6. Som conscients com és de difícil exercir els drets lingüístics en moltes ocasions. Les institucions públiques són responsables perquè s’instal·le el respecte pel valencià entre la població. No ens poden traslladar aquesta responsabilitat com si en fórem els únics responsables.
  7. La nostra responsabilitat és exercir els nostres drets lingüístics de manera que alhora siguen respectats. També tenim la responsabilitat d’exigir a les institucions públiques que treballen perquè ens respecten tal com som: valencianoparlants.

Imprimir