Una vegada més, El Tempir alça la veu per denunciar la vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants a Elx. La legalitat estableix que l’administració pública valenciana, tant l’autonòmica com la local, està obligada a garantir la presència del valencià en els espais públics i, per tant,  a retolar les instal·lacions públiques en valencià. Desgraciadament, aquesta legalitat no sempre es compleix. Com ho podem comprovar en la retolació del Centre d’Atenció Sanitària de la Ciutat Esportiva, inaugurat recentment i retolat només en castellà.

La retolació oficial d’una ciutat té una funció importantíssima, ja que mostra al món com és aquesta ciutat, com tria anomenar-se en els seus diversos àmbits (la toponímia, les dependències públiques, les indicacions turístiques, etc.). Clar i ras, amb la retolació, una ciutat mostra el seu patrimoni, l’anomena. I el primer patrimoni d’una societat que mostren els seus rètols és precisament el lingüístic. És inacceptable, per tant, que una dependència de l’administració pública valenciana es retole exclusivament en castellà, perquè aquest fet amaga el nostre patrimoni lingüístic i, a més, vulnera els drets lingüístics de totes les persones que senten el valencià com a patrimoni propi.

Per tot això, com ja ha fet en altres casos semblants, la Junta Directiva d’El Tempir ha decidit denunciar les indicacions instal·lades al Centre d’Atenció Sanitària de la Ciutat Esportiva. S’ha presentat queixa formal al regidor Jesús Pareja, regidor d’Esports i responsable d’aquesta nova discriminació lingüística. Així mateix, s’ha traslladat còpia de l’escrit al Síndic de Greuges. Esperem que aquest regidor resolga aquest greuge i no mostre desídia pel nostre patrimoni lingüístic. Com a servidor públic, ha de complir la legalitat vigent sobre presència i promoció del valencià.

Davant la proximitat de les eleccions municipals, volem aprofitar l’ocasió per a recordar, a tots els partits polítics que s’hi presenten, la responsabilitat que comporta la gestió del patrimoni públic. L’Ajuntament d’Elx ha de continuar mantenint el valencià com a llengua referencial, perquè és responsabilitat de qualsevol ajuntament promoure el seu patrimoni, el lingüístic també, i salvaguardar els drets de tots els ciutadans i ciutadanes, els lingüístics també.

El Tempir sempre ha mantingut la voluntat de col·laborar amb els diferents equips de govern de l’Ajuntament d’Elx en matèries lingüístiques al llarg de diferents legislatures (com s’ha demostrat en el suport i difusió que hem prestat a les activitats que han presentat en la Comissió Municipal de Normalització Lingüística, com també en matèria d’assessorament), voluntat que continuarà mantenint sempre que no hi haja un retrocés com el que vam patir de la legislatura de 2011 al 2015. Esperem que el govern resultant coincidisca en aquests interessos i que promoga l’ús i la presència del valencià en la nostra societat. Això ens farà ser una societat més rica, si més no, en patrimoni lingüístic, i més justa en el camí de l’equitat entre el valencià i el castellà.

Imprimir