El valencià no és present en els acords Alcem-nos per a la recuperació econòmica i social del País Valencià en aquesta situació de pandèmia, promoguts per la Generalitat Valenciana. El Tempir entén que hi hauria de ser present i s’ha desaprofitat una nova oportunitat. Per què? Ho expliquem tot seguit:

1. Si els acords Alcem-nos representen una via d’eixida a la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19, el valencià hi hauria de ser tingut en compte si es volia que els principis de solidaritat i d’inclusió els presidiren de manera plena i efectiva.

2. El valencià en els acords Alcem-nos hauria de compartir rang amb els drets humans, la justícia, les llibertats, el benestar social, la cultura i l’esport.

3. Alcem-nos ha comés l’errada de no considerar el valencià un factor essencial per a la cohesió del nostre poble i una garantia de diversitat. Això impedeix que Alcem-nos treballe de manera més eficient per a la vertebració territorial i l’aprofundiment de la convivència.

4. La cohesió social s’ha d’entendre com la percepció de pertinença a un projecte comú per parts dels diferents sectors de la societat valenciana, cosa que és extensible als sectors públics, privats i socials que treballen pel valencià. Així TOTS seran partícips d’Alcem-nos.

5. A més, els sectors que treballen pel valencià estaran estimulats per a fer la seua contribució a la reactivació de la societat juntament amb la resta de sectors (sinèrgies) per uns nous models econòmics i socials sostenibles. Tots plegats eixiríem millor de la crisi… i units.

6. Quines mesures podrien haver-se introduït en Alcem-nos a favor del valencià? Per exemple:

a. Elaborar un pla estratègic del valencià adreçat al foment de la convivència i contra el prejudici lingüístic, necessari a molts punts del País Valencià i no sols a comarques castellanoparlants.

b. Si se cerca un model sostenible de turisme, el valencià hauria de ser un element d’autenticitat i d’identitat a tots els àmbits del país.

c. Un pla d’atenció en valencià adreçat a usuaris valencianoparlants, independent de l’aprovació del futur reglament de la competència lingüística.

7. El Tempir és conscient que la introducció del valencià en Alcem-nos l’haguera donat un nou impuls de protecció i foment. No obstant això, que no hi siga, és no tenir voluntat de sostraure el valencià dels àmbits de la conflictivitat, al qual alguns el volen recloure.

8. Hi ha alguna comunitat autònoma que ha inclòs la promoció de la llengua pròpia en el seu particular “Alcem-nos” a fi de fer avançar la seua societat unida i cohesionada. N’és un exemple Navarra. Prenguem-ne bona nota!

Imprimir