Davant les successives notícies que estan apareixent en diversos mitjans de comunicació segons les quals la FAPA Gabriel Miró ha sol·licitat, d’una banda, la retirada d’unes agendes que contenen un suposat mapa dels Països Catalans, que s’han distribuït als centres educatius de la comarca del Baix Segura, i d’una altra, està estudiant un àudio sobre una possible i pretesa pressió a l’alumnat perquè no demane l’exempció de valencià, El Tempir vol fer públic les consideracions següents:

  1. El mapa que contenen aquestes agendes de la Plataforma per la Llengua serveix per a explicar a l’alumnat quin és el domini lingüístic de la llengua catalana i les seues variants, tal com fan els llibres de text de la matèria de Valencià a l’ESO i Batxillerat. Per tant, considerem que sol·licitar la retirada d’aquesta agenda és un acte de censura, que va en contra de la difusió del coneixement científic lingüístic i de la llibertat de càtedra, perquè impedeix que l’alumnat conega quina és l’àrea lingüística a què pertany el valencià com a llengua pròpia del nostre territori tal com marca el nostre Estatut d’Autonomia.
  1. Recordem a la FAPA Gabriel Miró que la difusió del domini lingüístic del valencià en el món de l’ensenyament és una pràctica científica i acadèmica comuna, pràctica que podem constatar, per exemple, en l’àrea de llengua castellana, on s’ensenya en manuals quin és l’àmbit geogràfic on es parla el castellà i quines variants el componen. Per tant, cal deixar de manipular aquestes pràctiques acadèmiques per interessos espuris que busquen conflictivitzar la normalització del coneixement científic del valencià entre l’alumnat.
  1. L’enregistrament de qualsevol actuació docent dins un recinte educatiu és absolutament il·legal si no compta amb el permís del professor o de l’equip directiu. A més, la persona que haja fet aquest enregistrament d’àudio pot haver incomplit el reglament de règim interior del centre que estipula la sanció d’aquest tipus d’actuacions. Cal tenir en compte que aquests enregistraments il·legals van en contra del dret d’honor i a la imatge, no sols dels alumnes, sinó també del professorat, per la indefensió personal que generen i perquè poden ser objecte de manipulació.
  1. El Tempir manifesta que fer xarrades sobre els avantatges de no sol·licitar l’exempció de valencià no suposa pressionar l’alumnat sinó informar-lo de quines són les eixides professionals que poden tenir si cursen aquesta àrea, tal com es fa en les xarrades informatives realitzades tant per professorat tutor, membres d’equips directius o assessors lingüístics a l’inici o al llarg del curs sobre el valencià o altres llengües estrangeres.
  1. Demanem a la Conselleria d’Educació, Cultura, Investigació i Esport de la Generalitat Valenciana que òbriga un expedient informatiu per a saber com i quan s’ha produït aquest acte il·legal així com saber quina és la persona afectada per aquest enregistrament a fi de prendre les mesures legals oportunes perquè no torne a produir-se.
  1. El Tempir exigeix a la FAPA Gabriel Miró que deixe de conflictivitzar la realitat sociolingüística de les comarques del sud i d’acorralar els professionals docents que exerceixen dignament la seua feina als diversos centres educatius del migjorn. Aquestes accions de conflictivització estan perjudicant de manera innecessària la nostra cohesió territorial i social, a les quals no ajuda la desinformació que des de determinats mitjans de comunicació s’està realitzant en contra de la normalització del valencià en l’àmbit docent.
  1. Veiem amb preocupació com aquest tipus de pràctiques fan que s’estenga entre el col·lectiu de professorat de valencià al Baix Segura la sensació de sentir-se desprotegits i desemparats per aquestes il·legalitats, bé siga a través d’un enregistrament il·legal d’un àudio, com en aquest cas, o bé a través de pamflets acusatoris, repartits per Torrevella, com va ocórrer fa mesos, en què es criminalitzava la tasca professional i docent d’una assessora lingüística. No podem permetre ni tolerar que nigú pose sota sospita i, per tant, qüestione la professionalitat dels docents de valencià a les comarques del sud i, molt especialment, al Baix Segura. Cal aturar aquesta espiral de desprestigi i manipulació.
  1. Posem a l’abast de la persona docent el nostre servei d’assessorament a fi de denunciar aquests fets i salvaguardar el seu honor i professionalitat.
Imprimir