El Tempir i el Vicerectorat de Cultura de la Universitat Miguel Hernández han organitzat l’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els llibres” gràcies a la col·laboració i la cessió de material de la Institució de les Lletres Catalanes. Aquesta exposició està situada en el hall oest de l’edifici Altabix fins al dia 29 de febrer de 2020. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 21.30 h.

“Tot és en els llibres”, acostumava a dir Teresa Pàmies; i és ben cert que tota la seua trajectòria vital es troba recollida en la cinquantena d’obres que va escriure. “Tot és en els llibres” també pot voler dir que tot allò que compta, tot allò que importa, el que paga la pena de pensar, fins on podem concloure, ho podem trobar en els llibres.

Aquest joc de profunditats i significats que acabem de mostrar amb el títol d’aquesta exposició és un aspecte recurrent en la seua obra, que sovint ens permet anar més enllà d’una lectura aparent o literal.

Dins del conjunt d’actes en homenatge a l’autora, la Institució de les Lletres Catalanes ha creat una mostra de petit format que és la que mostrem al vestíbul de l’edifici Altabix fins el 29 de febrer. La prioritat d’aquesta exposició és crear una eina divulgativa.

L’exposició està produïda per la Institució de les Lletres Catalanes, amb al col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de les Dones i el Departament d’Educació.

Imprimir