Coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, El Tempir engega una campanya en xarxes socials amb l’objectiu de reivindicar i difondre vocabulari, expressions, pronúncies, etc. que són característiques de la parla de l’extrem sud del País Valencià. 

“Paraula de Sud” té una funció didàctica, que consisteix a promoure l’ús de formes lingüístiques meridionals que potser són desconegudes, malgrat que sovint són perfectament normatives. Es tracta d’aprendre a fer compatibles les variants locals amb l’estàndard amb uns objectius clars: revalorar la llengua en totes les seues variants i contribuir a l’autoestima dels parlants del sud. Aquestes formes tenen un abast geogràfic restringit a les comarques del sud, però poden enriquir la parla general i, fins i tot, proporcionar solucions lèxiques per a denominar realitats específiques.

“Paraula de Sud” difondrà targetes amb un disseny fresc, senzill i clar, que mostren variants del valencià més meridional i la seua equivalència. La campanya forma part d’un projecte més gran que El Tempir anunciarà pròximament. 

Imprimir