El Tempir participarà en la Fira dels Idiomes que, dins els actes de la Primavera Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de maig al Museu del Carme de València. La Fira dels Idiomes és una mostra en què diverses institucions i entitats vinculades a la defensa i promoció de les llengües exposaran el material de difusió i explicaran quines activitats duen a terme.

El Tempir serà present amb les campanyes “M’agrada el valencià” i el “Decàleg de drets lingüístics“, a banda de vídeos informatius sobre els nostres àmbits d’actuació. Amb tot, l’acte més simbòlic d’aquesta Fira serà la inauguració de l’Arbre de les Llengües, una escultura que vol representar la convivència harmònica de la diversitat lingüística i alhora homenatjar Ramon Llull en el 700é aniversari de la seua mort.

D’altra banda, juntament amb la Fira dels Idiomes s’ha programat el Congrés “L’aposta pel multilingüisme. 15 anys del Marc Europeu Comú i Portfolio Europeu de les Llengües” i I Seminari de Direccions Generals de Política Lingüística.

#FiradelsIdiomes #València #Idiomes #valencià #ElTempir #Magradaelvalencià #Decàleg #dretslingüístics #PrimaveraEducativa

Imprimir