Elx sempre ha tingut un paper pioner al nostre país pel que fa a l’ensenyament en valencià. Per exemple, va ser el primer lloc on es va organitzar per a tots els escolars il·licitans una festa per la llengua, la coneguda com “Festa de la Primavera”, organitzada pel Seminari de Didàctica de la Llengua i l’Ajuntament d’Elx, el 1982, que ha esdevingut model per a totes les trobades del País Valencià.

Trenta-sis anys després, El Tempir torna a reivindicar aquell esperit de la “Festa de la Primavera” en la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià del Baix Vinalopó i Baix Segura. Reivindicar aquell esperit ara suposa recordar-vos que, arran de la nova Llei de plurilingüisme, cal fomentar aquell model d’educació plurilingüe que té el valencià com a llengua vertebradora i vehicular del centre educatiu. Sols aquest model permet aconseguir objectius bàsics i essencials per al nostre futur com a poble: el primer, garanteix que els alumnes siguen competents en valencià i en castellà; el segon, forma ciutadans respectuosos amb la diversitat lingüística i alhora democràticament crítics i responsables; el tercer, permet la cohesió social de tot el poble valencià; el quart, estableix la igualtat d’accés a l’aprenentatge del valencià de manera que fa inviable i deixa sense sentit l’exempció de la llengua pròpia; i, finalment, busca que els ciutadans siguem el màxim de plurilingües possibles. El valencià ajuda a ser-ho, però no podem ser plurilingües si abans no som bilingües.

Per tot això, aquesta XXVI Trobada és el moment d’expressar el nostre agraïment i reconeixement a mestres, professors, pares, alumnes, entitats… que continuen treballant per la revitalització i la recuperació del valencià, llengua sense la qual no es podria entendre el Misteri ni la personalitat d’Elx ni del sud. Aquesta trobada ha de servir per a reivindicar el pas de ser “escola en valencià” a ser “escola valenciana”, arrelada al medi, amb mestres en constant innovació pedagògica i formació permanent, amb pares compromesos amb l’educació dels fills, amb una administració educativa que defensa l’ensenyament plurilingüe i intercultural… però, sempre, no ho perdem de vista, amb la finalitat de sumar i cohesionar socialment en valencià. Els tallers, la presència dels centres educatius i el suport social que genera aquest encontre han de servir per a demostrar que hi ha un altre model d’educació i de societat possible.

Us esperem el dia 22 d’abril al parc municipal d’Elx. Veniu a la gran festa reivindicativa i lúdica per la llengua. Junts revitalitzarem i renovarem la nostra ferma voluntat amb una escola valenciana, de futur, que aposta pel creixement personal i educatiu dels nostres alumnes i, de retruc, afiança l’autoestima al sud i a la resta del país per la nostra llengua i pel fet de ser valencià.

Imprimir