Molt sovint no es consideren els nostres drets lingüístics com autèntics drets humans perquè el dret a la llibertat d’expressió i el dret a l’educació entre d’altres tenen dimensions lingüístiques incontestables. Formen part del nostre dret a ser com són individualment i col·lectivament. Per això, hui, 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, cal reivindicar que els drets lingüístics són també humans. Sota la retòrica universalista i generalista dels Drets Humans no poden quedar amagats la defensa i el reconeixement d’aquests drets que tenim com a poble i com a persones. Ho reclamem amb aquesta imatge. Compartiu-la i difoneu-la en les vostres xarxes socials perquè el missatge tinga tanta difusió com siga possible. Gràcies!

Imprimir