Des de l’any 2000 se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna, instaurada per la UNESCO, a fi de promoure la diversitat lingüística, cultural i el plurilingüisme. Enguany, El Tempir vol aprofitar aquesta celebració per a enviar un missatge positiu a favor de la transmissió intergeneracional del valencià, entensa com la base per a l’aprenentatge de noves llengües en un context multilingüe. Creiem que aquest missatge resumeix ben encertadament la idea que per a ser trilingüe prèviament cal ser bilingüe en un país com el nostre amb dues llengües cooficials. La transmissió familiar i escolar del valencià és bàsica perquè les futures generacions siguen competents en les dues llengües oficials i tinguen una competència pragmàtica en una tercera llengua.

Imprimir