• p4

Plurilingüisme 4

L'aprenentatge d'una llengua estrangera no s'ha de fer necessàriament a edats primerenques. Amb tot, atesa la realitat sociolingüística valenciana, les investigacions aconsellen que ens els programes plurilingües, en què hi haja una introducció de l'anglés [...]

  • p5

Plurilingüisme 5

És normal que cada infant aprenga a llegir i escriure en la seua llengua. Ara bé, en el cas d'una societat amb dos idiomes com és el nostre cas, en què una llengua és la [...]

  • p6

Plurilingüisme 6

Tres coses condicionen una bona educació plurilingüe. La primera és que l'educació plurilingüe no es pot bastir a partir de l'ensenyament independent de cadascuna de les llengües que s'hi ensenyen. La segona és ben clara: [...]

  • p7

Plurilingüisme 7

Mireu la imatge. Llapis de colors envers llapis monocolors, la diversitat davant l'homogeneïtat. L'objectiu de l'educació plurilingüe i pluricultural en un centre inclusiu no és homogeneïtzar sinó que cada alumne arribe al màxim desenvolupament personal [...]

  • p8

Plurilingüisme 8

Arribem a una qüestió polèmica des del punt de vista polític. En cap país del món els pares elegeixen la llengua vehicular dels seus fills en un ensenyament públic. En conseqüència, els pares no tenen [...]

  • p9

Plurilingüisme 9

La qüestió és ben senzilla. Tant si els pares són valencianoparlants com si són castellanoparlants, o vinguts de fora de l'estat, quina educació plurilingüe i pluricultural rigorosa i de qualitat pot assegurar que els alumnes [...]