Passa el temps i encara hi ha qui considera que el valencià dificulta l’aprenentatge del castellà i de l’anglés. Aquest argument persistent és totalment fals. De fet, els programes d’educació bilingüe i plurilingüe en què el valencià és llengua vehicular han demostrat que els alumnes obtenen un major rendiment acadèmic i lingüístic. Per tant, ser bilingües en una llengua minoritzada com és el valencià, dut a terme en unes condicions òptimes als centres educatius, és enriquidor i provoca que siguen millors aprenents de llengües estrangeres que les persones monolingües. Aquí teniu el segon punt del nostre Decàleg de plurilingüisme. 👉🏼Estudiar en valencià dificulta l’aprenentatge del castellà i de l’anglés? Difoneu i compartiu la imatge a les vostres xarxes socials! Gràcies. #DecàlegDePlurilingüisme

Imprimir