L’aprenentatge d’una llengua estrangera no s’ha de fer necessàriament a edats primerenques. Amb tot, atesa la realitat sociolingüística valenciana, les investigacions aconsellen que ens els programes plurilingües, en què hi haja una introducció de l’anglés en l’educació infantil, és millor retardar la introducció de la llengua dominant (el castellà) al primer cicle de primària a fi d’evitar que el castellà dificulte i interferisca l’adquisició del valencià (llengua minoritzada) i de l’anglés. Això es pot fer perquè el castellà té àmbits tan poderosos per al seu aprenentatge com les famílies, l’aclaparadora quantitat de mitjans de comunicació vehiculats en aquesta llengua o, per exemple, l’oferta d’activitats d’esbarjo que s’ofereix majoritàriament en castellà. Aquí teniu el quart punt del nostre Decàleg de plurilingüisme. 👉🏼 L’aprenentatge de l’anglés o d’altra llengua estrangera a l’escola s’ha de fer a edats primerenques? Difoneu i compartiu la imatge a les vostres xarxes socials! Gràcies. #DecàlegDePlurilingüisme

Imprimir