La qüestió és ben senzilla. Tant si els pares són valencianoparlants com si són castellanoparlants, o vinguts de fora de l’estat, quina educació plurilingüe i pluricultural rigorosa i de qualitat pot assegurar que els alumnes adquirisquen un domini efectiu del valencià i del castellà i una competència pragmàtica de l’anglés? El Tempir respon la qüestió en aquest 9é punt del nostre Decàleg de plurilingüisme. Us avancem que tot model de plurilingüisme que no siga igual o superior al 50% de les matèries vehiculades en valencià no aconseguirà que els estudiants siguen bilingües actius ni ajudarà a la cohesió social del País Valencià. Ni tan sols tindran unes actituds més positives envers la diversitat lingüística. Per tant, aquí teniu el nové punt del nostre Decàleg de plurilingüisme. 👉🏼 Quin programa d’educació plurilingüe i intercultural és el més aconsellable tant per als alumnes nadius com nouvinguts? Difoneu i compartiu la imatge a les vostres xarxes socials! Gràcies. #DecàlegDePlurilingüisme

Imprimir