Ningú és aliè que els mitjans de comunicació són constructors -i mida- de qualsevol model de convivència democràtica pel que suposen tant per a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, com per a la forja d’una opinió pública crítica i amb trellat. En conseqüència, ens sap greu la desaparició del diari electrònic La Veu. La nostra gratitud pel treball fet al promotor, a les persones que l’han impulsat com també als periodistes. Una vegada més l’ecosistema comunicatiu en valencià s’afebleix per manca d’una política comunicativa de suport i d’estratègies per part del Botànic a favor de la creació i consolidació d’un espai comunicatiu que ens informe en valencià i en clau valenciana. A més, tot això s’ha d’encabir dintre un espai de reciprocitat plena i efectiva entre tots els mitjans de la nostra àrea lingüística que no es materialitza malgrat promesa electoral. D’un ecosistema comunicatiu fort en valencià depén la vitalitat i viabilitat de la llengua.

Imprimir