El primer prejudici lingüístic del nostre decàleg que cal desmuntar se centra en l’existència de llengües fàcils i difícils. Com molt bé diu la imatge, totes les llengües presenten el mateix grau de dificultat per als seus parlants. És un prejudici poc fonamentat. Per tant, fomentem entre tots les actituds positives i assertives a favor del valencià. Us demanem que compartiu aquesta imatge i la difoneu en les vostres xarxes socials per tal de conscienciar-ne les persones. Gràcies! Per cert, podeu tenir-ne més informació d’aquesta campanya en https://t.co/sJsFm0CeLt.

Imprimir