Hi ha qui considera que unes llengües són més aptes que altres per a parlar de qualsevol tema i de manera complexa. De fet, hi ha qui parla de llengües primitives com aquelles que són poc adients per a la vida moderna i, per tant, no tenen cap utilitat ni valor simbòlic o identitari per al seus parlants. Com veieu és una manera ben subtil de promoure la subordinació lingüística per a engegar la substitució de la llengua suposadament primitiva per la pretesament moderna. En realitat, totes són vàlides i, a més, úniques per la percepció singular que ofereixen del món. Aquest és el quart prejudici lingüístic que des d’El Tempir desmuntem. Descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Ajudareu així a conscienciar-ne més gent. Gràcies!

Imprimir