Decàleg d’actituds contra els prejudicis lingüístics

Campanya de conscienciació contra els prejudicis lingüístics “a fi de fomentar el coneixement i l’actitud crítica en contra d’aquests” i “enfortir l’ús social del valencià”.

Descarrega les imatges

La interiorització de la subordinació lingüística per molts diversos mètodes durant segles ha fet que molts valencianoparlants assumiren un sentit de vergonya pública a l’hora de parlar valencià. Ja se sap: espanyol per a àmbits formals i valencià per a àmbits informals o reclòs a la vida familiar. Cal capgirar la situació i recobrar la nostra dignitat com a valencianoparlants i oferir la nostra llengua als nouvinguts. Millor regal, impossible! Vet ací el darrer dels nostres prejudicis lingüístics, el desé del nostre decàleg. Com sempre, descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Sovint molts valencians consideren que la manera de parlar valencià no és “bona“ davant d’altres territoris del nostre domini lingüístic. També des d’aquests territoris es desconeix la nostra varietat lingüística. Fins i tot, hi ha valencians que qüestionen la qualitat de la llengua en altres comarques per considerar-la farcida de castellanismes o simplement perquè consideren que allí no es parla. O bé, l’apitxat és denostat. Siga com siga, la unitat en la diversitat és la nostra gran riquesa. És el nové del nostre decàleg de prejudicis lingüístics que des d’El Tempir desmuntem. Descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Moltes vegades la literatura i en aquest cas les produccions literàries individuals en un idioma s’han utilitzat per a ressaltar la superioritat d’una llengua i, per extensió, d’una nació respecte d’una altra. És un altre error gros ja que sota un malinterpretat concepte de “prestigi literari” es busca el desprestigi de l’altra llengua i la seua subordinació. Totes són aptes per a la literatura en totes les seues manifestacions. Ací teniu el huité dels prejudicis lingüístics que desconstruïm. Descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Totes les llengües són útils i vàlides per als seus parlants en tots els àmbits d’ús. No garantir-ne la presència en aquests àmbits és impedir l’equitat lingüística i optar premeditadament per la subordinació i la subalternitat. Aquest és el seté dels prejudicis lingüístics que des d’El Tempir es denuncia. Adoptem una actitud activa a favor de la diversitat lingüística! Com sempre, us demanem que descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

La concepció simplista que en un món cada vegada més globalitzat és necessari una o diverses llengües franques com l’anglés xoca frontalment amb la preservació de la diversitat lingüística sobretot quan eixe posicionament es defensa en contextos de desigualtat. Sota el pretext de la internacionalitat s’amaga la imposició de la llengua dominant per ser aparentment més útil, moderna, de cultura i amb major nombre de parlants. Respectem i ajudem les llengües minoritàries i les minoritzades com voldríem que ho feren amb nosaltres. Us demanem que descarregueu aquesta sisena imatge del nostre decàleg i la compartiu en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Una altra manera d’estigmatitzar una llengua és qualificar-la com un idioma pobre. Ja sabeu que ser primitiva comporta explícitament ser pobra en recursos expressius i no apta per a la comunicació moderna. En definitiva, poc útil. Es tracta d’un nou parany que busca la satel•lització de la llengua estigmatitzada respecte d’aquella que vol esgarrapar-li àmbits d’ús i esdevenir hegemònica en el domini lingüístic natural de la primera. Aquest és el cinqué dels prejudicis lingüístics que expliquem des d’El Tempir i del qual cal prendre consciència. Descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Hi ha qui considera que unes llengües són més aptes que altres per a parlar de qualsevol tema i de manera complexa. De fet, hi ha qui parla de llengües primitives com aquelles que són poc adients per a la vida moderna i, per tant, no tenen cap utilitat ni valor simbòlic o identitari per al seus parlants. Com veieu és una manera ben subtil de promoure la subordinació lingüística per a engegar la substitució de la llengua suposadament primitiva per la pretesament moderna. En realitat, totes són vàlides i, a més, úniques per la percepció singular que ofereixen del món. Aquest és el quart prejudici lingüístic que des d’El Tempir desmuntem. Descarregueu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Ajudareu així a conscienciar-ne més gent. Gràcies!

El supremacisme lingüístic ha promogut la idea que unes llengües són més importants que altres segons el nombre de parlants amb què compten. Com més parlants, més importants i més útils. Un error! Totes són igual d’importants en la mesura que puguen servir com a vehicle de comunicació i identintari per a la seua comunitat. Aquest és el tercer prejudici lingüístic que denunciem des d’El Tempir a fi d’erradicar-lo. Ajuda a preservar la diversitat lingüística! Valorem la nostra llengua! Descarregueu aquesta imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

Com la fruita, que pot ser agra o dolça, hi ha qui considera que hi ha llengües més suaus o dolces i llengües més aspres o agres. Aquest és el segon prejudici lingüístic del nostre decàleg que cal explicar perquè totes són aptes per a qualsevol expressió comunicativa o artística com una cançó de bressol. Compartiu la imatge i difoneu-la en les vostres xarxes socials. Gràcies!

El primer prejudici lingüístic del nostre decàleg que cal desmuntar se centra en l’existència de llengües fàcils i difícils. Com molt bé diu la imatge, totes les llengües presenten el mateix grau de dificultat per als seus parlants. És un prejudici poc fonamentat. Per tant, fomentem entre tots les actituds positives i assertives a favor del valencià. Us demanem que compartiu aquesta imatge i la difoneu en les vostres xarxes socials per tal de conscienciar-ne les persones. Gràcies! Per cert, podeu tenir-ne més informació d’aquesta campanya en https://t.co/sJsFm0CeLt.

Ací teniu el nostre decàleg d’actituds per a superar els prejudicis lingüístics. Et convidem a fer-lo vostre. També a compartir-lo a les xarxes socials i a difondre’l entre la família i les amistats. Volem contribuir així a l’augment de l’ús social del valencià i a incorporar a la nostra llengua els nouvinguts. Sense prejudicis enfortim el valencià. Gràcies!