Dins el 3r Curs sobre Llengua i Identitat al Sud El repte educatiu de construir una societat multilingüe, El Tempir organitza la presentació del llibre L’interés per la llengua dels valencians. Personatges, llibres i fets, obra del professor Josep Daniel Climent, doctor en Filologia per la Universitat de València i catedràtic de secundària. L’acte tindrà lloc al Centre Municipal de Congressos Ciutat d’Elx, el dia 14 de novembre, a partir de les 20.30 hores, a càrrec del professor del Dept. de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, Joan Borja i Sanz. L’acte és obert a totes les persones independentment que estiguen inscrites o no al curs fins a completar l’aforament. L’interés per la llengua dels valencians (ed. Llibres de la drassana) és un repàs ben interessant i documentat per tots els personatges, llibres i fets que han estat cabdals i significatius perquè la societat valenciana percebera la importància i la necessitat del valencià com a llengua de cultura i amb futur.

Imprimir