El supremacisme lingüístic ha promogut la idea que unes llengües són més importants que altres segons el nombre de parlants de què disposen. Com més parlants, més importants i més útils. Un error! Totes són igual d’importants en la mesura que puguen servir com a vehicle de comunicació i identitari per a la seua comunitat. Per això, practica la reforestació lingüística, és a dir, contribueix a la diversitat lingüística de manera que t’interesses per a aquelles llengües que estan en perill d’extinció o en situació de minorització. Veuràs que són útils i necessàries. Totes tenen maneres sorprenents i diferents de descriure i entendre el món. Totes ens enriqueixen. Defensa la diversitat lingüística tant com la diversitat mediambiental. Aquí teniu el 7é punt del nostre Decàleg de sostenibilitat lingüística: Les llengües dominants són les que tenen major pes a escala global? Difoneu i compartiu aquesta imatge a les vostres xarxes socials! Gràcies.

Imprimir