El Tempir valora positivament la trobada de cooperació en matèria de política lingüística dels governs català, balear i valencià

La cooperació lingüística entre els diversos pobles que conformen una comunitat lingüística és bàsica i necessària per tal d’assegurar la revitalització de la llengua que comparteixen. Per això és important que aquesta cooperació es base […]