Plurilingüisme 10

Després de fer públics els 9 primers punts del nostre #DecàlegDePlurilingüisme cal tenir una cosa clara. Ni els antics Programes d’Incorporació Progressiva (PIP), ni els Programes Plurilingües d’Ensenyament en Castellà […]

29 d'Abril de 2019 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 10

La interiorització de la subordinació lingüística per molts diversos mètodes durant segles ha fet que molts valencianoparlants assumiren un sentit de vergonya pública a l’hora de parlar valencià. Ja se sap: espanyol per […]

30 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 9

Sovint molts valencians consideren que la manera de parlar valencià no és “bona“ davant d’altres territoris del nostre domini lingüístic. També des d’aquests territoris es desconeix la nostra varietat lingüística. Fins i tot, […]

29 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 8

Moltes vegades la literatura i en aquest cas les produccions literàries individuals en un idioma s’han utilitzat per a ressaltar la superioritat d’una llengua i, per extensió, d’una nació respecte d’una altra. És […]

22 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 7

Totes les llengües són útils i vàlides per als seus parlants en tots els àmbits d’ús. No garantir-ne la presència en aquests àmbits és impedir l’equitat lingüística i optar premeditadament per la subordinació […]

19 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 6

La concepció simplista que en un món cada vegada més globalitzat és necessari una o diverses llengües franques com l’anglés xoca frontalment amb la preservació de la diversitat lingüística sobretot quan eixe posicionament […]

16 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 5

Una altra manera d’estigmatitzar una llengua és qualificar-la com un idioma pobre. Ja sabeu que ser primitiva comporta explícitament ser pobra en recursos expressius i no apta per a la comunicació moderna. En […]

15 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 4

Hi ha qui considera que unes llengües són més aptes que altres per a parlar de qualsevol tema i de manera complexa. De fet, hi ha qui parla de llengües primitives com aquelles […]

14 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 3

El supremacisme lingüístic ha promogut la idea que unes llengües són més importants que altres segons el nombre de parlants amb què compten. Com més parlants, més importants i més útils. Un error! […]

13 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |

Prejudici lingüístic 2

Com la fruita, que pot ser agra o dolça, hi ha qui considera que hi ha llengües més suaus o dolces i llengües més aspres o agres. Aquest és el segon prejudici lingüístic […]

9 de Desembre de 2016 |Etiquetes: |